Ihsan untuk Bil hospital dan Rawatan

2019-09-17 09:50:00

IHSAN UNTUK BIL HOSPITAL DAN RAWATAN

Menyediakan platform untuk menyumbang kepada individu-individu yang memerlukan bantuan untuk membiayai kos rawatan hospital. Persatuan/Kelab atau badan sukarela akan menerima sumbangan dari orang ramai untuk diberikan kepada individu tersebut. (Individu tidak menerima sumbangan secara terus dari orang ramai)


Persatuan/Kelab atau badan sukarela yang mewakili individu tersebut menerima sumbangan daripada orang ramai. 

Persatuan/Kelab/NGO yang berminat boleh menghubungi 017-5047707 untuk kerjasama. IHSAN cuma menyediakan platform menyumbang secara online dan membuat hebahan.PENTING!

Bagi memastikan ketelusan program kutipan ini, dokumen yang diperlukan merangkumi:

1. Invois/Bil hospital (yg disahkan)

2. Nombor akaun bank persatuan atau badan sukarela (yg disahkan).

3. Surat lantikan/wakil penerima sumbangan (menggunakan letterhead persatuan/badan sukarela): (Diserahkan dalam bentuk format pdf dan jpeg)

BUTIRAN PERSATUAN/BADAN SUKARELA:

Nama:

Alamat:

Nombor Pendaftaran:

Nombor Akaun Bank:

Nombor Telefon talian tetap: 

Nombor WhatsApp (Pegawai):

Pihak yang berminat perlulah menyatakan:

BUTIRAN PENERIMA SUMBANGAN:

Nama :

Nombor Kad Pengenalan:

Dokumen akan diteliti terlebih dahulu


Messages