Tambah Saham Akhirat dengan Waqaf PEYATIM

2020-04-05 07:14:38

University College Bestari (UCB) di Setiu Terengganu adalah sebuah universiti yang berkonsepkan waqaf pendidikan untuk membantu anak yatim atau anak miskin di seluruh Malaysia
Kini lebih daripada 13,000 siswazah telah menamatkan pengajian di peringkat Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana (MBA). UCB juga telah mengeluarkan biasiswa kepada 560 siswa Program Asasi dengan belanja RM5.6 juta. UCB juga telah mengeluarkan pendahuluan bagi menampung sara hidupyuran pengajian dan asrama yang berjumlah lebih daripada RM21 juta. 
Oleh yang demikian, YAWATIM (Yayasan Waqaf Pendidikan Anak Yatim atau Miskin Malaysia) telah menggerakkan usaha bagi mendapatkan dana dan sumbangan daripada pelbagai pihak bagi tujuan waqaf pendidikan anak yatim dan miskin tersebut.


Program dan aktiviti dari hasil derma waqaf:


1. Mengadakan kelas-kelas tuisyen untuk pelajar yang menduduki peperiksaan

2. Mengadakan program motivasi dan pembangunan personaliti untuk meningkatkan jati diri pelajar

3. Membantu asrama-asrama anak yatim atau miskin

4. Mengadakan transformasi pengurusan asrama anak yatim sebagai pusat pembangunan

5. Menyediakan dan menaik taraf kemudahan dan kelengkapan tiga IPT milik PEYATIM iaitu University College Bestary, Kolej Teknologi Bestari, Institut Kemahiran Bestari agar kemasukan pelajar dapat dilipatgandakan.BERWAQAF MELALUI WAQAF PEYATIM ONPAY

Menyumbang dengan lebih fleksibel. Kami menerima amaun yang pelbagai mengikut jenis sumbangan yang diberikan. Klik pada pautan di bawah:


WAQAF PEYATIM ONPAY

Sukacita dimaklumkan bahawa segala derma yang diberikan adalah dikecualikan dari cukai pendapatan (Rujukan LHDN: 01/35/42/51/179-6.3872).


BERWAQAF SECARA BULANAN


Berwaqaf juga boleh dilakukan secara bulanan melalui Jompay. Pewaqaf boleh meletakkan AMAUN POTONGAN (Contohnya RM10, RM30 mahupun RM100) dan TEMPOH PEMOTONGAN (1 tahun, 2 tahun mahupun 15 tahun) mengikut yang DIHAJATI. 

Sukacita dimaklumkan bahawa segala derma yang diberikan adalah dikecualikan dari cukai pendapatan (Rujukan LHDN: 01/35/42/51/179-6.3872).


Untuk maklumat lanjut, hubungi YAWATIM Negeri Perlis dengan KLIK YAWATIM PERLIS di bawah:

YAWATIM PEJABAT PERLIS/KEDAHMessages