Ihsan untuk Persatuan dan Kelab Kebajikan

2020-07-06 07:53:59

IHSAN membuka peluang kepada persatuan atau kelab kebajikan sama ada di peringkat sekolah, IPT dan organisasi untuk menghebahkan keperluan mendapatkan sumbangan daripada orang ramai.

Ihsan menyediakan platform untuk masyarakat menyumbang terus kepada akaun kelab atau persatuan tersebut untuk digunakan sebaiknya. Kelab atau persatuan perlulah berdaftar dan memiliki akaun bank di atas nama persatuan/kelab.Di antara kegunaan dana yang disumbangkan meliputi keperluan berikut:

1. Rawatan perubatan ahli

2. Pembelian barang makanan.

3. Dan lain-lain yang sesuai mengikut keperluan penerima sumbangan.

Messages